Hoofdsponsors

 

 

Snel naar

 

In de etalage

 

Loopcursus FMT Fysiotherapie


FMT Fysiotherapie Zomertraining!

Partners

GHC is officiele netwerkpartner van ADO Den Haag

 

 

Nieuwe sponsors

ING

NIEUWS

 

Volg GHC Nieuws via RSS!   

Partytime

 

 

Ja ja het is binnenkort weer zover.
We hebben weer een super gezellige party.
7 maart aanstaande. 

Het bier- en wijnfeest.

Klik hier voor meer informatie en kaartverkoop

TOT DE 7E !!!!!!!

 

 

Old Stars Sportcafe

30-01-2015

NIEUW!!!  THE OLD STARS SPORTCAFE ;  BIJ  GHC !

 

 OP VRIJDAG 20 MAART A.S. IN HET CLUBHUIS;     VANAF 18.00 UUR
GEZELLIG BORRELEN MET EEN HEERLIJK HAPJE!


                NOTEER NU AL VAST IN UW AGENDA.

                   MEER INFO VOLGT SPOEDIG OP DE WEBSITE VAN GHC.

 

           RENE EN MIRELLA ZEE,

       EN

             DE PR-CIE VAN V.V. GHC


 

Kort verslag Algemeen Ledenvergadering

17-02-2015

Maandagavond 16 Februari j.l. was er bij onze vereniging v.v. GHC, de jaarlijkse ALV.

Een wat drukker bezochte vergadering dan de voorgaande jaren, maar spijtig genoeg zijn er toch vele leden niet op komen dagen op deze vergadering.

Jammer is dit, daar dit juist de gelegenheid is om samen met het bestuur van GHC, van gedachten te wisselen over het wel en wee van jullie/onze club.

Zeer zeker een avond voor degene die, nog al eens langs de lijn en aan de bar, de nodige kritiek hebben op het gevoerde beleid om juist nu hierover met elkaar van gedachten te wisselen. We noemen dit een gemiste kans. We gaan er dan ook vanuit dat er geen [meer] opmerkingen/kritiek is/zijn op het gevoerde beleid!

Fijn was in elk geval dat er diverse ouders van onze jeugd wel aanwezig waren.

Met deze bezorgde maar zeer zeker meedenkende ouders ontspon zich een prima discussie over onze parel binnen de vereniging namelijk de jeugdafdeling.

Na eerst achterom te hebben gekeken met wat er niet goed is gegaan of beter had gekund in de ogen van de ouders (waar uiteindelijk alle  begrip voor werd getoond), werden de pijlen gericht op de toekomst. Of te wel vooruit kijken en niet meer achterom. [aan dit laatste verander je niets meer, achterom kijk je met je rug naar de toekomst toe!!] Vooruit kijken, met hoe krijgen we weer een gezonde jeugdafdeling binnen GHC

Diverse opties passeerden de revue, zo als gesprekken met de ouders van de diverse groepen, maar ook buiten het voetbal om, meer activiteiten organiseren.

Heel fijn was om juist te horen, dat ook de ouders hier een belangrijke rol in willen spelen, en het niet uitsluitend willen over laten aan de jeugdcommissie, die op dit moment gilt om aanvulling van vrijwilligers/sters.


Tot ver na de vergadering is hier verder over geboomd met elkaar. Dit kan niet anders dan dat van hieruit nieuwe impulsen gaan ontstaan voor een mooie toekomst van onze jeugdafdeling.

De jeugd; BLIJFT DE BASIS VAN JE VERENIGING…..

Het bestuur heeft al in haar bestuursvergadering van voor deze ALV, en dan met name van uit onze [ad-intr] penningmeester Patrick van de Graaf, de CONTRIBUTIE voor alle jeugd t/m 18 jaar verlaagd met 25;- euro per jaar.[ Dit ter goedkeuring door de aanwezige leden op de AVL.]

Voor wat het punt bestuursamenstelling voor het komende seizoen; 2015-2016;  Het volgende;

Voor zowel de voorzitter, secretaris en penningmeester [DB] zijn er deze avond geen kandidaten naar voren gekomen!

Wel is aangegeven door alle aftredende bestuursleden [zie agenda ALV] dat zij zullen aan blijven tot 30 juni 2015.

Achter de schermen zijn we hard aan het werk, om deze mutaties [DB] voor deze 30 ste juni ingevuld te hebben. Maar let wel, dit is ook mede de verantwoordelijkheid van ALLE leden!!

NIEUWE BESTUURSLEDEN;

Twee nieuwe bestuurleden hebben we op de ALV welkom mogen heten;

Namelijk;  Hans Holster die de functie zal bekleden van 2e Penningmeester. En Richard Heruer, die bestuurslid Algemene Zaken zal invullen. Met Richard gaan we nog om de tafel om duidelijkheid te scheppen wat precies zijn taak binnen het bestuur zal zijn, belangrijk voor hem maar zeer zeker ook voor de leden!

Wens beiden, Hans en Richard, veel plezier in hun vrijwilligerswerk als bestuurslid van GHC.

Aan gebleven zijn binnen het bestuur; Rene Zee [hoofdkantine] Ron Springer [wedstrijdsecretaris, senioren en jeugd]

De scheidende bestuursleden, Willem Rietkerk, Aad Neuteboom, Paul Kerkhof,Hennie vd Hoogen, en ondergetekende hebben aangegeven dat zij ook na 30 juni, werkzaamheden blijven verrichten voor de vereniging!

Al met al zien we vanuit de ALV, de toekomst van GHC, met vertrouwen tegemoed.

Wel uiteraard met de steun vanuit de gehele vereniging, deze steun is namelijk onontbeerlijk verbonden met het succes van onze vereniging!

Reken op jullie allen.


Goed dit was na 37 maal u voorzitter te zijn geweest bij de jaarvergaderingen, mijn laatste [verkorte] verslag van een AVL, die door mij als voorzitter is voor gezeten.

Na 30 Juni a.s. als mijn voorzitterschap van 38 jaar er op zit, kom ik met jullie allen nog ;   1 maal terug via deze site op mijn dan achter liggende periode van voorzitter van[de Sleutels] GHC.

Wens jullie allen veel plezier en succes toe, bij het laatste gedeelte van de competitie.

En voor de feestcommissie een grandioos feest op 7 Maart a.s.

Met sportieve groet,


Jullie ere/voorzitter,

Dick Barnhoorn


 

asta casino
asta casino

 

Nieuws

Partytime
Partytime

 

Old Stars Sportcafe
Old Stars Sportcafe

 

Meer nieuws

 

Aankomende evenementen

 

Jarig

Vandaag
  Bram Jansen

 

Morgen
  Henk van Berkel
  Hakim Bouhchlaf
  Misha Dol

 

Main Sales Europe

 

Co-sponsors

 

 

Inleveren oude spullen bij GHCKlik hier voor info!

 

Leiden Amateurvoetbal.nl