Hoofdsponsors

 

 

Snel naar

 

In de etalage

 

Loopcursus FMT Fysiotherapie


FMT Fysiotherapie Zomertraining!

Partners

GHC is officiele netwerkpartner van ADO Den Haag

 

 

Nieuwe sponsors

ING

NIEUWS

 

Volg GHC Nieuws via RSS!   

C1 ballenjongens wedstrijd ADO

Zaterdag 17 januari jl
ADO den Haag - Cambuur


Die avond waren onze jongens van de C1 uitgenodigd door Ado om ballenjongens te mogen
zijn tijdens de wedstrijd ADO de Haag-Cambuur.
We verzamelden om 17.15 uur bij ons clubgebouw om vervolgens
met ouders en jongens te vertrekken richting Den Haag.
We waren ruimschoots op tijd en hebben nog even moeten wachten tot we
werden opgehaald door de contactpersoon van ADO.
De jongens werden meegenomen voor instructies en wij kregen een kaartje op
tribune E om vanaf daar de wedstrijd en de jongens te kunnen zien.
De jongens hebben ook nog moeten vlaggen toen de spelers het veld op kwamen.
Tijdens de rust (was op tv duidelijk te zien) werd de warming up van Narsingh onderbroken
omdat onze jongens met elkaar op de foto wilde (humor). Het resultaat zie hieronder.
Het was vreselijk koud maar de jongens (voor zover gehoord) hebben het  heel erg
naar hun zin gehad.
Jongens het was een hele beleving en wij hebben genoten. Jammer dat de uitslag
geen winst maar een gelijk spel was. 

 

 

Trainingsdagen/tijden C1 gewijzigd

13-01-2015

Vanaf 19 januari aanstaande trainingsdagen/tijden C jeugd gewijzigd.


Maandag van 19.15 - 20.15 uur en woensdag van 19.15 - 20.15 uur.
De training en wedstrijd begeleiding wordt overgenomen door Ben de Roo.


Aad Neuteboom


 

Nieuwjaarsfeest bij GHC.....

04-01-2015Zaterdag 3 Januari was er het geweldige openingsfeest van het nieuwe jaar bij onze vereniging.

Zelf loop ik al heel wat jaartjes mee bij de vereniging [53 jaar] maar ik kan mij niet heugen dat het ooit zo druk en gezellig is geweest,bij de nieuwjaarsreceptie/feest.

Echt een drukte van belang [meer dan 200 bezoekers] en een feest die vooraf opgeluisterd werd met 2 voetbalpotjes, namelijk die van GHC 1 tegen een jeugdteam dat was samengesteld door Sven Glasbergen.

En de zeer geslaagde wedstrijd van Oud de Sleutels tegen Oud Lugdunum.  Hoorde nu al dat dit een traditie moet gaan worden. Ben benieuwd naar de pijntjes bij de diverse oudjes…….

Zelf ben ik in mijn nieuwjaars speech even terug gegaan in het afgelopen jaar, die van 2014.

Een niet al te lange terug blik, daar mijn motto is;           Achterom kijken heeft geen zin            daar je dan altijd met je rug naar de toekomst staat!!

Heb verteld dat ik eventueel op dit achter ons liggende jaar, terug wil komen op de plek die hiervoor de enige juiste is, namelijk van die op de eerst volgende jaarvergadering.

####En niet bij sommige gelenheden in het dorp Leiden…………###

 

De Algemeen ledenvergadering is vastgesteld voor;                                                                            
maandag 16 Februari 2015  [Zie volledige agenda op de website van GHC.]

Ik heb even nog gesproken over de TOEKOMST van de Voetbalsport in Leiden.

Daar ik niet de gave bezit van Bep het Medium, voor wat het voorspellen van de toekomst betreft, weet ik wel gezien de reeds ingezette koers vanuit de Gemeente Leiden (dit in samenspraak met de KNVB).

Dat de uitkomst zal worden, tussen nu en denk eind 2016, dat het aantal voetbalclubs in Leiden van nu 12 naar hooguit 7 zal gaan.
En hoe het er dan voor GHC, zal uit gaan zien?   Even vragen aan Bep!

Of we dan nog zijn gehuisvest op het gezellige sportpark de Vliet?  Allemaal nu nog openstaande vragen waar nog geen zinnig antwoord op is te geven.

Uiteraard heeft en zit het bestuur van GHC niet achterover in een luie stoel om af te wachten wat er staat te gebeuren.

Vooruitlopend op de weg die de gemeente/KNVB gaat bewandelen, zijn er door ons al wat informatieve gesprekken gevoerd met een 2 tal zusterverenigingen.Tot op heden nog zonder resultaat.
Door deze gesprekken willen we voorkomen dat we straks als club opgezadeld gaan worden met wat we eigenlijk als GHC helemaal niet willen.

Via de website van GHC, houden wij u regelmatig op de hoogte van de gang van zaken.


Afscheid van trainer Dennis Olman.

Ook het naderende afscheid aan het eind van dit seizoen heb ik meegedeeld.

Na straks  5 meer dan geweldige jaren, gaan straks (zoals dit zo mooi heet) onze wegen zich scheiden, Dennis, naar een nieuwe vereniging en GHC, op zoek naar een nieuwe trainer.

Heb ook aangehaald, de waardering die is ontstaan over niet alleen zijn vakmanschap als trainer, maar zeer zeker ook zijn warme persoonlijkheid buiten het spelletje om.

Altijd een luisterend oor,en oog voor wat er bij de vereniging afspeelt, maar ook naar de individu toe!

Dennis, ik hoop op een mooi slot van de competitie, jou kennende zal je alles uit de kast halen om [jou] cluppie GHC, trachten te behouden voor de eerste klasse.

Wens je Dennis en met allen die bij de selectie betrokken zijn, hier heel veel succes mee.

Te beginnen a.s. Zaterdag 10 Januari met de oefenwedstrijd thuis tegen RCL  [Aanvang; 14.30 uur]

Met vriendelijke groet,

Dick Barnhoorn,
Ere/voorzitter v.v. GHC.
 

PS.
Wilt u even terug kijken op het zeer geslaagde nieuwjaarsfeest van 3 Januari bij v.v. GHC.
Of bent u misschien nieuwschierig wie of er al zo waren?
Klik dan naar de website van onze huisfotograaf  brampater.nl    Foto albums GHC.

Prachtige foto’s van Bram, zijn hierop te bewonderen


 

Van harte welkom

03-01-2015

NIEUWE LEDEN BIJ GHC;                 
VAN HARTE WELKOM.


Bij de laatste nieuwe leden aanwas, was het aantal nieuwe leden vanaf september een 40 leden erbij.
Op de laatste dag van het jaar mogen we wederom 5 nieuwe leden welkom heten.

Een 45 nieuwe leden waarvan het grootste gedeelte jeugd in het laatste kwartaal van het jaar, is best bijzonder te noemen.

Gaat al met al de goede kant op met de leden aanwas bij GHC.

We horen zelfs dat via de impulsen van Mary Groenendijk, het meisjes voetbal binnen de club serieuze vormen begint te krijgen!

En er waarschijnlijk na de winterstop met een zevental zal worden ingeschreven voor de competitie.
[Deze meisjes, zijn nog niet mee geteld bij de nieuwe leden.]

Wens de onderstaande nieuwe leden en de ouders veel plezier bij GHC.

1. Youssef el Aiachi

2. Sohaib Oulmouden

3. Mahdi Rasoul

4. Adam Sabbar

5. Battal Sarikaya

 

Dick Barnhoorn,
Ere/voorzitter v.v. GHC.


 

Uitnodiging Algemeen Ledenvergadering

17-12-2014

Uitnodiging
Algemene ledenvergadering G.H.C.
d.d. maandag 16 februari 2015
aanvang 20.00 uur
genodigden: alle leden v.v. G.H.C. > 18 jaar.

Agenda :

1 Opening voorzitter.
2 In en uitgaande post.
3 Notulen vorige ledenvergadering. (d.d. 20-1-2014)
4 Jaarverslag 2013-2014 (niet beschikbaar)
5 Financieel jaarverslag 2013 – 2014.
6 Begroting voor seizoen 2014 – 2015.
7 Verslag Kascommissie + aanstelling nieuwe kascontrole commissieleden
8 Bestuurssamenstelling**
9 Rondvraag.
10 Sluiting.

** Aftredend en niet herkiesbaar : Dick Barnhoorn (VZ)
Kandidaten kunnen zich tot 5 dagen voor de ledenvergadering aanmelden bij de secretaris.

**Aftredend en niet herkiesbaar : Willem Rietkerk (Secr.); Hennie van den Hoogen (BL.); Paul Kerkhof (BL.);
Aad Neuteboom (BL.)
Kandidaten kunnen zich tot 5 dagen voor de ledenvergadering aanmelden bij de secretaris.

**Aftredend en herkiesbaar : Ron Springer (BL); René Zee (BL)
Per 1-7-2014 jl. is toegetreden tot het bestuur Patrick van de Graaf in de functie van (ad interim) Penningmeester.

Per 1-12-2014 jl. is toegetreden tot het bestuur Hans Holster in de functie van 2e Penningmeester.
Voor wat betreft punt 10, ieder lid kan zijn of haar vraag schriftelijk in dienen bij de secretaris tot uiterlijk 5 dagen voor de vergadering.

 

asta casino
asta casino

 

Nieuws

C1 ballenjongens wedstrijd ADO
C1 ballenjongens wedstrijd ADO

 

Trainingsdagen/tijden C1 gewijzigd
Trainingsdagen/tijden C1 gewijzigd

 

Meer nieuws

 

Aankomende evenementen

 

Jarig

Vandaag
  Joost Smit

 

Morgen
  Raymond van der List

 

Main Sales Europe

 

Co-sponsors

 

 

Inleveren oude spullen bij GHCKlik hier voor info!

 

Leiden Amateurvoetbal.nl