Hoofdsponsors

 

 

Snel naar

 

In de etalage

 

Loopcursus FMT Fysiotherapie


FMT Fysiotherapie Zomertraining!

Partners

GHC is officiele netwerkpartner van ADO Den Haag

 

 

Nieuwe sponsors

ING

NIEUWS

 

Volg GHC Nieuws via RSS!   

Nieuwjaarsreceptie

ZATERDAG 3 JANUARI NIEUWJAARSRECEPTIE BIJ VV GHC

RECEPTIE BEGINT VANAF 17.00 UUR
MAAR VOOR DIE TIJD AL DIVERSE LEUKE ACTIVITEITEN.
KLIK HIER VOOR MEER INFO


TEVENS WENSEN WIJ EEN IEDER FIJNE FEESTDAGEN EN EEN PRETTIGE JAARWISSELING.

TOT 3 JANUARI

 

Uitnodiging Algemeen Ledenvergadering

17-12-2014

Uitnodiging
Algemene ledenvergadering G.H.C.
d.d. maandag 16 februari 2015
aanvang 20.00 uur
genodigden: alle leden v.v. G.H.C. > 18 jaar.

Agenda :

1 Opening voorzitter.

2 In en uitgaande post.

3 Notulen vorige ledenvergadering. (d.d. 20-1-2014)

4 Jaarverslag 2013-2014 (niet beschikbaar)

5 Financieel jaarverslag 2013 – 2014.

6 Begroting voor seizoen 2014 – 2015.

7 Verslag Kascommissie + aanstelling nieuwe kascontrole commissieleden

8 Bestuurssamenstelling**

9 Rondvraag.

10 Sluiting.


** Aftredend en niet herkiesbaar : Dick Barnhoorn (VZ)
Kandidaten kunnen zich tot 5 dagen voor de ledenvergadering aanmelden bij de secretaris.

**Aftredend en niet herkiesbaar : Willem Rietkerk (Secr.); Hennie van den Hoogen (BL.); Paul Kerkhof (BL.);
Aad Neuteboom (BL.)
Kandidaten kunnen zich tot 5 dagen voor de ledenvergadering aanmelden bij de secretaris.

**Aftredend en herkiesbaar : Ron Springer (BL); René Zee (BL)
Per 1-7-2014 jl. is toegetreden tot het bestuur Patrick van de Graaf in de functie van (ad interim) Penningmeester.

Per 1-12-2014 jl. is toegetreden tot het bestuur Hans Holster in de functie van 2e Penningmeester.
Voor wat betreft punt 10, ieder lid kan zijn of haar vraag schriftelijk in dienen bij de secretaris tot uiterlijk 5 dagen voor de vergadering.

 

Zaalvoetbaltoernooi D,E,F en mini F

16-12-2014

Zaterdag 3 januari 2015 is er een onderling zaalvoetbaltoernooi in sporthal de Bloemerd in Leiderdorp :

 

12.00 uur – 13.00 uur D en E pupillen (groep Sven)

13.00 uur – 14.00 uur D en E pupillen (overige)

14.00 uur – 15.00 uur F pupillen

15.00 uur - 16.00 uur mini-F pupillen en damesteam

 

Sporthal de Bloemerd

Bloemerd 1A

2353 BZ Leiderdorp

 

-Zorg ervoor dat je 15 minuten voor aanvang aanwezig bent

-Het dragen van schoenen met zwarte zolen is niet toegestaan 


 

Contributie

17-12-2014

Indien er deze week geen contributie is ontvangen zal GHC overgaan tot het inschakelen van een incassobureau en zijn er geen regelingen meer mogelijk.

Leden die inmiddels een regeling zijn aangegaan zullen uiteraard niet worden overgedragen. Net niet betalen van de contributie kan leiden tot het niet meer mogen uitkomen voor je elftal.

 

Met vriendelijke groet,

 

Patrick van de Graaf

Penningmeester – ad interim 


 

Winterstop jeugd

02-12-2014

Winterstop.
 
Dit jaar zullen we in verband met de winterstop niet trainen in week 52 en 01.
 
Derhalve zal de laatste training zijn op 18 December en de eerste training op 05 Januari zijn.
 
Op 03 Januari is er voor de jeugd een zaal gereserveerd maar hierover volgt nog info op de GHC site.
 
 
Namens Jeugd GHC.
 
Rob van Schie.


 

Oud bestuurslid Lvv de Sleutels overleden

08-12-2014

6  December jl  ontving ik het bericht dat de heer Jan Helvensteijn is overleden.

Jan heeft in de jaren tachtig een aantal jaren in het bestuur van L v v de Sleutels, de functie bekleed van penningmeester.

Dit deed Jan op zijn eigen manier, zeg maar gerust met de precisie van een ouderwetse penningmeester.[contributie achterstand kwam niet voor in het huishoudboekje van Jan]

Zelf heb ik, en zeer zeker ook mijn oud bestuursleden uit die tijd, mooie herinneringen over gehouden,we halen die nog wel eens vaak genoeg op.

Jan Helvensteijn heeft de gezegende leeftijd van ruim 87 jaar mogen halen.

Moge Jan, ruste in vrede.

Namens het bestuur van v.v. GHC
Dick Barnhoorn
Ere/voorzitter


 

Thijs Neuteboom overleden

08-12-2014

            De heer Thijs Neuteboom,  overleden.

 

Vandaag ontvingen we het droeve bericht dat op 76 jarige leeftijd de heer Neuteboom is overleden.

Thijs is een aantal jaren consul geweest over de velden van onze vereniging GHC.

Plichtsgetrouw was die er altijd op de zaterdag en toen ook nog de zondagochtend om bij slechte weersomstandigheden de velden te keuren.

Hiervoor zijn we Thijs, nog steeds dankbaar voor.

In het telefoongesprek wat ik heb gehad met zoon Ed, kwam ik er achter dat Thijs vertelde aan zijn kinderen dat hij een prachtig leven heeft gehad.
Fijn is dit om te vernemen.

Namens het bestuur van v.v. GHC, wens ik de familie heel veel sterkte met het verlies van hun dierbare Thijs Neuteboom.

Moge Thijs, ruste in vrede.

 

Dick Barnhoorn,
Ere/voorzitter v.v. GHC


 

Feestavond 22 november jl

24-11-2014

            FEESTAVOND BIJ GHC VAN ZATERDAG 22 NOVEMBER.

 

            De feestcommissie van GHC had het weer eens prima voor elkaar!
Een meer dan geslaagde avond waar een 150 bezoekers op af zijn gekomen,
die allen een geweldige avond hebben beleefd.

Heerlijke oud Hollandse muziek [met hier en daar een vleugje muziek voor de jongeren] rondjes met warme
snacks, en een prima sfeertje tot laat in de avond.

Of was de ochtend al aan gebroken?


Bedankt commissie voor deze voortreffelijk verzorgde avond.

Op naar de volgende zou ik zo zeggen.

Met vriendelijke groet,
Mia en Dick Barnhoorn.

 

PS; Foto’s zijn te zien op de site www.brampater.nl    [Klik naar foto album GHC]


 

asta casino
asta casino

 

Nieuws

Uitnodiging Algemeen Ledenvergadering
Uitnodiging Algemeen Ledenvergadering

 

Zaalvoetbaltoernooi D,E,F en mini F
Zaalvoetbaltoernooi

 

Meer nieuws

 

Aankomende evenementen

 

Jarig

Vandaag
  Leon Koek
  Rolande de Vos

 

Morgen
  Ricky Boot
  Lucas King
  Bert Lakenberg

 

Main Sales Europe

 

Co-sponsors

 

 

Inleveren oude spullen bij GHCKlik hier voor info!

 

Leiden Amateurvoetbal.nl